۱۳۹۸ چهارشنبه ۵ تير
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
تصاوير مركز
1396/04/24
 • دستگاه شتابدهنده خطی بیمارستان ایران مهر بیرجنددستگاه شتابدهنده خطی بیمارستان ایران مهر بیرجند
  دستگاه شتابدهنده خطي بيمارستان ايران مهر بيرجند
 • بخش رادیوتراپی ایران مهر بیرجندبخش رادیوتراپی ایران مهر بیرجند
  بخش راديوتراپي ايران مهر بيرجند
 • ورودی بیمارستان ایران مهر بیرجند گرایش سرطان و آنکولوژیورودی بیمارستان ایران مهر بیرجند گرایش سرطان و آنکولوژی
  ورودي بيمارستان ايران مهر بيرجند
 • داروخانه تخصصی شیمی درمانی ایران مهر بیرجند ، شیمی درمانیداروخانه تخصصی شیمی درمانی ایران مهر بیرجند ، شیمی درمانی
  داروخانه تخصصي شيمي درماني بيمارستان ايران مهر بيرجند
 • بخش بستری بیمارستان ایران مهر بیرجندبخش بستری بیمارستان ایران مهر بیرجند
  بخش بستري بيمارستان ايران مهر بيرجند
 • ورودی مرکز- بیمارستان رادیوتراپی و آنکولوژی ایران مهر بیرجندورودی مرکز- بیمارستان رادیوتراپی و آنکولوژی ایران مهر بیرجند
  ورودي مركز- بيمارستان راديوتراپي و آنكولوژي ايران مهر بيرجند
 • پلی کلینیک مرکز- بیمارستان رادیوتراپی و آنکولوژی ایران مهر بیرجندپلی کلینیک مرکز- بیمارستان رادیوتراپی و آنکولوژی ایران مهر بیرجند
  پلي كلينيك مركز- بيمارستان راديوتراپي و آنكولوژي ايران مهر بيرجند
 • بخش شیمی درمانی سرپایی- بیمارستان رادیوتراپی و آنکولوژی ایران مهر بیرجندبخش شیمی درمانی سرپایی- بیمارستان رادیوتراپی و آنکولوژی ایران مهر بیرجند
  بخش شيمي درماني سرپايي- بيمارستان راديوتراپي و آنكولوژي ايران مهر بيرجند
 • بخش اطفال شیمی درمانی بیمارستان رادیوتراپی و آنکولوژی ایران مهر بیرجندبخش اطفال شیمی درمانی بیمارستان رادیوتراپی و آنکولوژی ایران مهر بیرجند
  بخش اطفال شيمي درماني بيمارستان راديوتراپي و آنكولوژي ايران مهر بيرجند
 • خراسان جنوبي- بيرجند - خيابان غفاري- روبه روي غفاري 30- بيمارستان ايران مهر
 • تلفن: 31626868-31626800    دورنگار:  31636800            كدپستي: 9717853577       
  ورود اعضاء
  خروج
  Powered by DorsaPortal