پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 23 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: نگهباني
نام: نگهباني
نام خانوادگی: نگهباني
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6868
مستقیم: 05631626868 دورنگار:

عنوان شغل: اپراتور پذيرش پلي كلنيك
نام: اپراتور
نام خانوادگی: اپراتور
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6800
مستقیم: 31626800 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول آزمايشگاه
نام: بتول
نام خانوادگی: واعظي راد
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6816
مستقیم: 31626816 دورنگار: 31636800

عنوان شغل: كارپرداز
نام: امير
نام خانوادگی: خادم
مدرک تحصیلی: كارشناسي حسابداري
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6845
مستقیم: 31626845 دورنگار: 31636800

عنوان شغل: سوپروايزر شيمي درماني- مترون
نام: زهرا
نام خانوادگی: سعادت پور
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6853
مستقیم: 31626853 دورنگار:

عنوان شغل: حسابدار
نام: محسن
نام خانوادگی: شريفي
مدرک تحصیلی: كارشناسي حسابداري
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6843
مستقیم: 31626843 دورنگار: 31626899

عنوان شغل: انباردار
نام: سجاد
نام خانوادگی: صفار
مدرک تحصیلی: كارشناسي حسابداري
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6844
مستقیم: 31626844 دورنگار: 31636800

عنوان شغل: دبيرخانه - مسئول دفتر رياست
نام: حسين
نام خانوادگی: جليلي
مدرک تحصیلی: كارشناسي مديريت
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6840
مستقیم: 31626840 دورنگار: 31636800

عنوان شغل: امور اداري
نام: محمد
نام خانوادگی: نخعي
مدرک تحصیلی: كارشناسي حسابداري
پست الکترونیک: mnakhaee@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 6842
مستقیم: 31626842 دورنگار: 31636800

عنوان شغل: پذيرش پلي كلنيك
نام: پذيرش پلي كلنيك
نام خانوادگی: پذيرش پلي كلنيك
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6810
مستقیم: 31626810 دورنگار:

عنوان شغل: مسول تاسيسات
نام: سعيد
نام خانوادگی: رستمي
مدرک تحصیلی: كارشناس مكانيك
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6854
مستقیم: 31626854 دورنگار:

عنوان شغل: مددكار اجتماعي
نام: سميرا
نام خانوادگی: منجم
مدرک تحصیلی: كارشناس مددكاري اجتماعي
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6860
مستقیم: 31626860 دورنگار: 31626899

عنوان شغل: كارشناس تغذيه
نام: فائزه
نام خانوادگی: بهي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6863
مستقیم: 31626863 دورنگار: 31626899

عنوان شغل: كارشناس تجهيزات پزشكي
نام: اسماعيل
نام خانوادگی: صرفي
مدرک تحصیلی: مهندسي تجهيزات پزشكي
پست الکترونیک: esmaeilsarfi73@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 6864
مستقیم: 31626864 دورنگار: 31626899

عنوان شغل: كارشناس بهداشت محيط
نام: حبيب
نام خانوادگی: اطمينان درميان
مدرک تحصیلی: كارشناسي بهداشت محيط
پست الکترونیک: habib.etminan@yahoo.com
تلفن داخلی: 6859
مستقیم: 31626859 دورنگار: 31626899

عنوان شغل: كارشناس آموزش
نام: فاطمه
نام خانوادگی: شباني
مدرک تحصیلی: كارشناسي پرستاري
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6861
مستقیم: 31626861 دورنگار: 31626899

عنوان شغل: فناوري اطلاعات
نام: ولي اله
نام خانوادگی: حكمتي
مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد مهندسي IT
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6846
مستقیم: 31626846 دورنگار: 31636800

عنوان شغل: راديولوژي
نام: راديولوژي
نام خانوادگی:
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6827
مستقیم: 31626827 دورنگار:

عنوان شغل: درآمد
نام: سميرا
نام خانوادگی: رحماني
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6849
مستقیم: 31626849 دورنگار:

عنوان شغل: پذيرش راديوتراپي
نام: پذيرش راديوتراپي
نام خانوادگی:
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6820
مستقیم: 31626820 دورنگار:

<<   <  1 2  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal