پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 28 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: نگهبانی
نام: نگهبانی
نام خانوادگی: نگهبانی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6868
مستقیم: 05631626868 دورنگار:

عنوان شغل: اپراتور پذیرش پلی کلنیک
نام: اپراتور
نام خانوادگی: اپراتور
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6800
مستقیم: 31626800 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول آزمایشگاه
نام: زهرا
نام خانوادگی: خسروی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6816
مستقیم: 31626816 دورنگار: 32381108

عنوان شغل: کارپرداز
نام: امیر
نام خانوادگی: خادم
مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6845
مستقیم: 31626845 دورنگار: 31636800

عنوان شغل: مترون
نام: مهناز
نام خانوادگی: شاه وردی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پست الکترونیک: m.shahverdi1300@gmail.com
تلفن داخلی: 6853
مستقیم: 31626853 دورنگار: 32381108

عنوان شغل: حسابدار
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: خراشادیزاده
مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری
پست الکترونیک: mr.khrshdzde@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 6843
مستقیم: 31626843 دورنگار: 32381108

عنوان شغل: انباردار
نام: سجاد
نام خانوادگی: صفار
مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6844
مستقیم: 31626844 دورنگار: 32381108

عنوان شغل: دبیرخانه - مسئول دفتر ریاست
نام: مجتبی
نام خانوادگی: باقری نژاد
مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی
پست الکترونیک: mojtababn1995@gmail.com
تلفن داخلی: 6840
مستقیم: 31626840 دورنگار: 32381108

عنوان شغل: امور اداری
نام: محمد
نام خانوادگی: نخعی
مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری
پست الکترونیک: mnakhaee@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 6842
مستقیم: 31626842 دورنگار: 31636800

عنوان شغل: پذیرش پلی کلنیک
نام: پذیرش پلی کلنیک
نام خانوادگی: پذیرش پلی کلنیک
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6810
مستقیم: 31626810 دورنگار:

عنوان شغل: کارگزین
نام: سمیه
نام خانوادگی: عباسی
مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری
پست الکترونیک: so.abbasi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 6874
مستقیم: 31626874 دورنگار: 32381108

عنوان شغل: کارشناس تغذیه
نام: فائزه
نام خانوادگی: بهی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پست الکترونیک: behi.f72@gmail.com
تلفن داخلی: 6863
مستقیم: 31626863 دورنگار: 32381108

عنوان شغل: کارشناس تجهیزات پزشکی
نام: اسماعیل
نام خانوادگی: صرفی
مدرک تحصیلی: مهندسی تجهیزات پزشکی
پست الکترونیک: esmaeilsarfi73@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 6864
مستقیم: 31626864 دورنگار: 32381108

عنوان شغل: کارشناس بهداشت محیط
نام: حبیب
نام خانوادگی: اطمینان درمیان
مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت محیط
پست الکترونیک: habib.etminan@yahoo.com
تلفن داخلی: 6859
مستقیم: 31626859 دورنگار: 31626899

عنوان شغل: کارشناس آموزش
نام: فاطمه
نام خانوادگی: شبانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6861
مستقیم: 31626861 دورنگار: 32381108

عنوان شغل: مدیر بیمارستان ، بازرسی
نام: ابوالفضل
نام خانوادگی: جوان
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6852
مستقیم: 31626852 دورنگار: 32381108

عنوان شغل: مددکار اجتماعی
نام: سمیرا
نام خانوادگی: منجم
مدرک تحصیلی: کارشناس مددکاری اجتماعی
پست الکترونیک: samira.monajem@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 6860
مستقیم: 31626860 دورنگار: 32381108

عنوان شغل: مدارک پزشکی
نام: ملیحه
نام خانوادگی: عشقی زاده
مدرک تحصیلی: کارشناسی مدارک پزشکی
پست الکترونیک: m.eshghizadeh@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 6850
مستقیم: 31626850 دورنگار: 32381108

عنوان شغل: فناوری اطلاعات
نام: ولی اله
نام خانوادگی: حکمتی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی IT
پست الکترونیک: v.hekmati@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 6846
مستقیم: 31626846 دورنگار: 31636800

عنوان شغل: سوپروایزر عصر و شب
نام: سوپروایزر
نام خانوادگی: عصر وشب
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6876
مستقیم: 31626876 دورنگار: 32381108

<<   <  1 2  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
سس
Powered by DorsaPortal